Din startside

Omregning - Konventering Vekt Tid Areal Mål Volum Temperatur Masse

Digitaldutch.com/unitconverter
Nettside hvor du kan gjøre konvertering og omregning fra og til en rekke måleenheter, slik som alt fra vekt, masse, lengde, temperatur, areal, trykk, bytes/bits, kraft og fart.
Convertalot.com
Stor samling av konverteringsverktøy. Her kan du gjøre omregning av temperaturer, volum, hastighet, tid, areal og mye mer.
Onlineconversion.com
Her kan du regne om størrelsen på det meste, fra klør og sko til valuta, vekt, energi, måleenheter, mm.
Convert-me.com
Konvertering fra og til en rekke enheter som tid, vekt, mål, temperatur, lengde, hastighet, masse, kraft, mm.