Din startside

Forbrukerhjelp Inkasso faktura

Elklagenemnda.no
Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukerkunder. På nettsiden til elklagenemda finner du også regelverk og standardavtaler for nettleie og levering av kraft. Årsmeldingen på siden gir deg en oversikt over hvilke klager som ble behandlet tidligere år. Nettsiden har også samlet svar på spørsmål som ofte blir stilt til elklagenemda.
Forbrukertilsynet.no
Forbrukertilsynet, tidligere Forbrukerombudet, er en offentlig tilsynsmyndighet som jobber for å gjøre markedene enklere og tryggere for forbrukerne. Forbrukertilsynet arbeider først og fremst med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere.
Forbrukerradet.no
Forbrukerrådet er en nettportal for deg som trenger råd og veiledning som forbruker. På nettsiden kan du få forbrukerhjelp dersom du angrer på et kjøp, laste ned kontrakter, og lese om generelle tips for kjøp og salg av båt, bil og bolig.
Forbrukerklageutvalget.no
Domstol i forbrukersaker der det er tvister angående kjøp av varer, håndverkertjenester og saker om angrerett På nettsiden finner du nyttig informasjom for begge parter på saksbehandlingen i forbrukerklageutvalget. Nettsiden lar deg lese vedtak som er gjort av forbrukerklageutvalget.
Finkn.no
Finansklagenemnda har som formål å være et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. Finansklagenemda har som oppgave å løse tvister mellom to parten uten at det brukes rettslige tvisteløsning. Nettsiden gir deg mye informasjon om forbrukerhjelp innen klager på inkasso.
Konkurransetilsynet.no
Konkurransetilsynet har som oppgave å sikre markeder til det beste for deg som forbruker og samfunnet, slik at ulovlig sammarbeid, missbruk av dominans og fusjoner eller oppkjøp skjer i hennhold til gjeldene lover og forskrifter.
Npe.no
Norsk Pasientskade Erstatning er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Norsk Pasientskade Erstatning behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling og behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er en gratis tjeneste for deg som forbruker.
Pklagenemnda.no
Parkeringsklagenemda er et uavhengig organ som har som formål å løse tvister for deg som har fått parkeringsbot eller bortauet bilen, der du mener at dette er feilaktig. Du kan klage til parkeringsklagenemda eter at du har fått avslag på klage på parkeringsbot sendt til parkeringsselskapet.